Перший всеукраїнський онлайн-конкурс ВИКОНАВЦІВ НА ПОЗДОВЖНІХ ФЛЕЙТАХ

Положення про Всеукраїнський онлайн-конкурс виконавців на поздовжніх флейтах (сопілках) Colibri 2020

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський онлайн-конкурс виконавців на поздовжніх флейтах Сolibri 2020 відбувається вперше.

1.2. Організатори Всеукраїнського онлайн-конкурсу виконавців на поздовжніх флейтах Сolibri 2020 ГО «АКАДЕМІЯ ДАВНЬОЇ МУЗИКИ ЛЕОПОЛІС», ПВТП «АКРОПОЛІС», УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІІ. Мета Конкурсу

2.1.  Виявлення і підтримка виконавців на українській поздовжній флейті (хроматичній сопілці) та фахова підтримка і заохочення обдарованих сопілкарів, без вікових обмежень.

2.2. Основні завдання конкурсу: популяризація професійного виконавства на українській хроматичній поздовжній флейті (сопілці) і підтримка фахівців-педагогів, для яких сопілка є додатковим інструметом; сприяння розвитку та підвищенню рівня виконавської майстерності як молодих, так і зрілих виконавців; привернення уваги ширших кіл громадськості до цього національного інструмента і музики для нього; об᾽єднання усіх виконавців на українській поздовній флейті в межах України та інших держав для удоступнення накопиченого досвіду і обміну творчими ідеями.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У конкурсі беруть участь учні та студенти усіх форм навчання (включаючи приватну), а також викладачі, артисти, професійні виконавці і аматори.

3.2. Конкурс проводиться у номінаціях соло, ансамбль, відкрита сцена, учень-вчитель, (передбачений спеціальний приз за бароковий твір)

3.3. Вікові групи:
юніори – від 6 до 16 років (включно), розділено на підгрупи міні, вправні сопілкарі, юні артисти (поділ конкурсантів на групи здійснюватимуть супервізори конкурсу на основі відео I)
pro (професіонали) – студенти пре-академічних форм навчання (студенти коледжів, училищ); від 16 до 21 років включно, з досвідом гри не менше 7 років
master – без вікових обмежень;

Дві категорії в номінації учень-вчитель: I – тривалість навчання учня 1-3 років, II – тривалість навчання учня від 4 і бліьше років;

Дві категорії в номінації ансамблі (A-однорідні, B- мішані) – І – учасники до 18 років, II – без вікових обмежень;

Вік учасника визначається на період запису відео.

3.4. Для участі у конкурсі подається анкета учасника на електронну адресу конкурсу ‒ е-mail: [email protected]. У зв᾽язку із піковими навантаженнями на викладачів і учнів, пов᾽язаними із карантинними обмеженнями – термін подачі заявок продовжено до 15 квітня 2021 року. Контактні телефони: 068 048 86 14 від 10.00 до 18.00  

3.5.До заявки необхідно долучити скан свідоцтва про народження, або паспорту, скан довідки з місця навчання із вказаним роком вступу до закладу (тільки для номінації учень-вчитель) і скан підтвердження оплати конкурсного внеску (діти-сироти, учасники з інклюзіями, діти учасників АТО, а також усі учасники із зони воєнних дій та Криму від конкурсних внесків звільнені). Сума внесків: Юніор/Junior - 200грн., Про/Pro - 200грн., Мастер/Master - 300грн., Ансамбль - 100грн. (за кожного учасника), Відкрита сцена - 300грн., Учень-Вчитель - 200грн.

Рахунок для оплати:
IBAN: UA323052990000026008041001159
Призначення платежу: благодійний внесок у музичний конкурс
Після 16:30 стягується 0.2%

3.6.Згода на обробку персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних» є обов᾽язковою для реєстрації анкети і участі в конкурсі.

3.7.Згода на публікацію конкурсного відео є обов᾽язковою згідно з пунктом 6.11. цього Положення.

3.8. Заявки надіслані невчасно і ті, що не відповідають встановленому зразку, будуть відхиленими.

3.9. Останній термін подачі відео до 2 травня 2021.

3.10. Оголошення результатів конкурсу відбудеться 5-7 травня 2021.

ІV. Умови проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проводиться за відео-записами в один тур.

4.2. Учасники категорії юніор розподілятимуться на підгрупи згідно з оцінкою супервізорів конкуру на основі відео.

4.3. Оцінювання виступів відбуватиметься за такими критеріями:
а) володіння інструментом;
б) якість звукотворення і звуковедення;
в) інтонування;
г) виразність, артистизм та емоційність виконання;
д) переконливість інтерпретації;
е) відповідний рівень конкурсної програми;
є) сценічна культура виконавця

4.4. Ціннісні якості виконання, на які опиратиметься журі в оцінюванні, диференційовані за номінаціями і категоріями, що детально описані в рубриці «Пояснення номінацій і категорій» на сайті конкурсу: colibri.acropolis.ua

V. Програмні вимоги Конкурсу

5.1.Конкурсна програма є вільною для власного вибору конкурсантів, однак повинна містити твір українського автора, або оригінальний сопілковий твір.

5.2. Рекомендовано залучати у програму різні інструменти сопілкового сімейства (сопраніно, сопрано, альт, тенор, бас).

5.3. Програма повинна містити твори різних епох - Ренесанс (до 1600 р.), раннє Бароко (1600-1675), пізнє бароко (1675 -1750), класика/романтика (1750-1900), модерн (1900 + ) − циклічний твір (соната, сонатина, концерт,сюїта) – повністю, або окремі частини (1, або 2 і 3; у випадку сюїти – дві контрастні). Ця рекомендація не стосується підгрупи mini.

5.4.Можна виконувати транскрипції, а також аранжування і адаптовані для сопілки твори.

5.5. можна застосовувати імпроівзацію (в усіх стилях) та джазові твори.

5.6. Учасники можуть виграти спеціальний приз the image of baroque за найпереконливішу реконструкцію музичної стилістики твору, написаного між 1600 і 1750 рр. (спеціальний приз Божени Корчинської).

5.7. Тривалість конкурсних програм:
junior: 6 – 12 хв
pro: 12 – 15 хв
master: 15 -25 хв
відкрита сцена: 15-17 хв
ансамбль I: max 20 хв
ансамбль II: max 20 хв

5.8. Виконання програми:
junior - виконання програми напам'ять
pro - виконання програми напам'ять
master - допускається виконання одного з творів з нот
відкрита сцена - виконання програми напам'ять - за бажанням
ансамбль - виконання програми напам'ять - за бажанням

VІ. Журі Конкурсу

6.1. До складу журі можуть входити компетентні та визнані музиканти, які є:
-професійними сопілкарями академічного спрямування;
- професійними музикантами-виконавцями на споріднених інструментах (західноєвропейська блокфлейта, чакан, флажолет), або професійні виконавці на інших інструментах.

6.2. Журі приймає рішення, які не суперечать Положенню про конкурс та цьому Положенню про журі;

6.3. Завданням Журі є оцінка володіння інструментом, добору програми, а також художніх ідей кожного з учасників з наступним вирізненням і призначенням нагород найкращим виконавцям;

6.4. Під час першого робочого засідання, Журі, способом голосування обирає Заступника Голови Журі. В разі відсутності Голови Журі його обов᾽язки переймає Заступник Голови Журі;

6.5. До обов᾽язків Голови Журі входять:
— керування роботою Журі;
презентація складу Журі;

6.6. Рішення Журі прийматимуться більшістю голосів відкритого голосування. Обов᾽язковою є присутність 50% членів Журі. У випадку рівноваги голосів, вирішальне слово має Голова Журі;

6.7. До кінця Конкурсу члени Журі зобов᾽язані не розголошувати своїх вражень про учасників конкурсу;

6.8. Засідання Журі є конфіденційними і протокольованими. Оцінки членів Журі не розголошуються до часу остаточних результатів Конкурсу.

6.9.Обов᾽язком членів Журі є слухання усіх учасників Конкурсу та їх оцінювання протягом кожного туру, а також участь у засіданнях Журі. У виняткових випадках (стан здоров᾽я, сімейні обставини) Директор Конкурсу може виправдати відсутність члена Журі;

6.10. Оцінювання виступів конкурсантів відбуватиметься у двох системах: 25 – бальній та голосуванням. В обидвох системах член Журі не має права оцінювати свого учня, студента, зазначивши на бланку символ «С».

6.11. Журі має право відбирати конкурсні відео для їх публікації і реклами конкурсу.

VІІ. Нагороди учасників

7.1. Переможців конкурсу визначають окремо в кожній номінації та категорії.

7.2. Переможцями конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів та посіли І, ІІ та ІІІ місця за результатами конкурсних прослуховувань в кожній номінації та категорії.

7.3. Переможців нагороджують дипломами лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів і призами, серед яких унікальні інструменти, виготовлені спеціально для конкурсу colibri 2020, професійні аксесуари, нотні збірки, рідкісні CD із записами сопілкових виконань, а також майстер-клас із відомими виконавцями (цикл становить 3-5 занять).

7.4. Гран-Прі конкурсу присуджується за винятково високий рівень і художні результати конкурсанта.

VIII. Фінансування конкурсу

8.1. Оплата витрат учасників, пов’язаних з участю у конкурсі (відеозапис, оплата концертмайстрів) здійснюється за власний рахунок, або за рахунок організації (школа, ін.) чи спонсорської підтримки;

8.2. Надсилання нагород (в нашому випадку – інтрументів, аксесуарів, дипломів, ін.) здійснюєится кур᾽єрами однієї із поштових служб України (оплату здійснює Отримувач).